Informācija skolēniem

   Rādīt # 
# Raksta nosaukums
1 Skolas pārbaudes darbu grafiks
2 Skolas darba kārtība 2015./2016. māc. gadā
3 Valsts pārbaudes darbu grafiks
4 Mācību gada beigās noteikto pārbaudes darbu norises grafiks
5 Mācību grāmatu un līdzekļu saraksts 2016./2017. mācību gadam; individuālie mācību piederumi
6 Mācību priekšmetu skolotāju individuālais darbs ar izglītojamajiem
7 Palīgmateriāli skolēniem