Skolas darba kārtība 2015./2016. māc. gadā

 

Darba dienās darba un skolas diena sākas 8.00

Mācību stundas ilgums ir 40 min

Skolas darba kārtība 2015./2016. māc. gadā   > > > (docx)