Rudentiņš bagāts vīrs

No 23.-29.septembrim mūsu skolā notika izstāde „Rudens pārsteigums”. Šīs izstādes mērķis ir parādīt dabas bagātību rudenī un skolēnu un, protams, arī viņu vecāku fantāziju. Šajā gadā izstādē piedalījās 90 dalībnieki. Pārsvarā tie bija sākumskolas skolēni. Skolas vadība izsaka pateicību visiem izstādes dalībniekiem un viņu vecākiem. Svinīgā apbalvošana norisināsies pasākuma „Dziedošā  klase” laikā aktu zālē.


Pielikumā pilns izstādes dalībnieku saraksts >>>