Tikšanās ar projekta Start (IT) pārstāvjiem

 

Šogad 14. oktobrī Daugavpils 9. vidusskolā notika tikšanās ar projekta Start (IT) pārstāvjiem karjeras nedēļas ietvaros. Pasākumā piedalījās 63 skolēni un informātikas skolotāji no Daugavpils skolām: Daugavpils Krievu vidusskolas liceja, Daugavpils 3. vidusskolas, J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Daugavpils 10. vidusskolas, Daugavpils 15. vidusskolas, Daugavpils 16. vidusskolas. Pasākumā piedalījās arī Daugavpils universitātes Informātikas katedras pārstāvji.

Pasākuma vieslektors bija IT uzņēmuma  „Accenture Latvijas filiāle” (http://accenture.lv) direktors un projekta „Start (IT)” (http://startit.lv) vadītājs Maksims Jegorovs. Tikšanās pamatjautājums – informācija par IT profesiju, ko tā piedāvā, kādas ir nākotnes darba iespējas.

Latvijā pēc dažādiem vērtējumiem ir 10 000 IT speciālistu uz 2 mljn. iedzīvotāju. Bet Somijā, piemēram, uz 5.4 mljn. iedzīvotāju ir 100 000 IT speciālistu. Tas Latvijai ir liels neizmantots potenciāls, lai samazinātu emigrāciju, nodrošinot ar kvalitatīvām darba vietām, kā arī palielinātu IT eksporta apjomus. Vidējais IT industrijas atalgojums ir 3-4 reizes lielāks par Latvijas atalgojumu, 10 gados tas izaug no 300 līdz 1800 LVL. Tomēr šodien lielākajās augstskolās ir minimāls konkurss IT profesijas apguvēju vidū un budžeta vietas 4 apmācību gados ir pieprasītas uz pusi. Statistika rāda, ka ir jāpalielina to skolēnu skaits, kuri programmēšanu izvēlas par savu nākotnes profesiju.

Izglītības projekts „Start (IT)” uzsākts ar mērķi palielināt to skolēnu skaitu, kuri informātiku apgūst padziļināti, radīt skolēnos interesi par IT nozari, kā arī dubultot IT studentu skaitu Latvijas lielākajās augstskolās 3-5 gadu laikā. Projekts piedāvā bezmaksas programmēšanas JAVA valodā metodisko programmu, kas ir pieejama pilotskolām projekta mājaslapā. Projekta galvenā mērķauditorija ir 6.-12. klašu skolēni un informātikas skolotāji.

Viens no projekta Start (IT) organizatoriem ir IT uzņēmums  „Accenture Latvijas filiāle”, lielākais darba devējs IT jomā Latvijas tirgū. Kompānijā „Accenture” strādā vairāk nekā 275 000 darbinieku visā pasaulē, tai skaitā – 550 cilvēku Latvijā.

Tikšanās noslēgumā Maksims Jegorovs un Daugavpils pasniedzēji apsprieda jautājumus un problēmas, saistītas ar Start (IT) programmas ieviešanu skolās. Pilotskolu informātikas skolotāji pastāstīja par panākumiem un grūtībām programmēšanas valodas JAVA mācīšanā skolā.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 9.vidusskolas direktora vietniece informātikas jautājumos Natālija Dzjumane.