Absolventu vakars

2016.gada 6.februārī notika ikgadējā tikšanās ar skolas absolventiem. Tā pulcēja ļoti daudzus mūsu skolas beidzējus, kuri vakara gaitā gremdējās atmiņās par skolas gadiem. Pasākumu ievadīja direktora uzruna un 12-tās klases sagatavotais priekšnesums skolas skolotājiem.

Liels paldies skolas ansamblim un tā vadītājai Ilonai Ļaksai par muzikālajām pauzēm un sirsnīgajām dziesmām, kā arī 11.a klases skolniecei Anastasijai Murevičai par lielisko pasākuma vadīšanu!