„Bērnu žūrija” 9. vidusskolā

„Bērnu žūrija ” ir Valsts Kultūrkapitāla atbalstītā lasīšanas veicināšanas programma, ko realizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar Latvijas bibliotēkām. Jau trešo gadu arī mūsu skola ir iesaistījusies šajā programmā.

Skolas bibliotēka katru gadu saņem žūrijas grāmatu kolekciju. Tās ir jaunākās grāmatas, kuras var lasīt un sniegt savu vērtējumu ikkatrs skolas skolēns vai vecāki. Čaklākie lasītāji tiek aicināti uz Lasīšanas svētkiem Rīgā. Šogad tie notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā „Gaismas pils”.

Šogad aktīvākie „Bērnu žūrijas” eksperti bija sākumskolas un 5. klašu skolēni. Aicinām arī vecākus  kļūt par „Bērnu žūrijas” ekspertiem.

Mūsu skolas komanda piedalījās 11. pamatskolas organizētajā konkursā-spēlē „Bērnu žūrija 2015”.

Sagatavoja:
latviešu valodas skolotāja I.Vērdiņa