Ar Raini sirdī

2016.gada 25.februārī Daugavpils 6.vidusskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas jomā un klašu audzinātājiem „Interaktīvās klases stundas”. No mūsu skolas tajā piedalījās direktora vietniece un APU komandas dalībniece Agnese Jurģīte.

Pasākuma atklāšanā skolas direktore Larisa Koževņikova un viņas vietniece Ludmila Voitova sveica ciemiņus un sniedza īsu ieskatu Daugavpils 6.vidusskolas dzīvē. Pirmo nodarbību par tēmu „Lasīšana redzesloka paplašināšanai” vadīja direktores vietniece izglītības jomā Vilma Tāraude, kuras laikā viesiem tika piedāvāti dažādi varianti, kā klases stundas laikā var aktualizēt lasīšanas jautājumu, ieinteresējot skolēnus ar dažādiem žurnāliem par visplašāko jautājumu klāstu. 6.a klase un viņu audzinātāja Nataļja Menejeva rādīja klases stundas „Interesantā pasaule mums apkārt: „Flash mob” organizēšana” fragmentu., kuras laikā skolēni un skolotāja, iedvesmojoties no programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU)  laikā apgūtā, aicināja nodoties fiziskām aktivitātēm. Semināra nobeigumā bija iespēja paviesoties literārajā salonā (Iveta Vasitova, Biruta Podvuiska, Vilma Tāraude), satikt Raini, viņa māsas un paklausīties Raiņa dzeju un vēstuļu fragmentus.