“Mana mīļa māmuliņa mani mīļi audzināja…”

Mana mīļa māmuliņa 
Mani mīļi audzināja.
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņās.

Līdz ar saules siltuma un gaišuma pielietajām dienām nemanot pienāca visjaukākie un skaistākie pavasara svētki – Māmiņu diena. Diena, kad māmiņas, vecmāmiņas un krustmāmiņas īpaši tiek mīļotas un lolotas.

Arī Daugavpils 9.vidusskolas skolēni ar skolotāju palīdzību 5. un 6.maijā centās ieskandināt šos svētkus, iepriecinot savas māmiņas ar pašu gatavotiem koncertiem – priekšnesumiem, dziesmām, dejām un dzejas rindām. Māmiņas ar lielāko prieku un gandarījumu vēroja savu atvasīšu uzstāšanos, novērtējot bērnu izaugsmi un potenciālu, kas bērnos mīt.

Paldies 1.–4.klašu skolēniem, 5.a, 6.a, 6.b un 8.c klašu skolēniem un skolotājiem, kas iesaistījās un palīdzēja sagatavot māmiņām sirsnīgu un jauku koncertu!

Foto: no skolotāju un skolēnu vecāku personīgā arhīva