Humānās pedagoģijas vasaras skola Bebrenē

No 9.augusta līdz 11.augustam Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā notika Humānās pedagoģijas vasaras skola “Mācību stunda – skolēna dzīves pērle”. Vasaras skolā piedalījās arī pedagogi no mūsu skolas: Žanneta Bogdanoviča, Natālija Dzjumane, Olga Gapejenkova, Aļona Ivanova un Elvīra Ivanova.

Vairāk informācijas  > > > (PDF)

Nodarbību gaitā skolotājiem bija iespēja pilnveidoties, dalīties pieredzē, iepazīties ar daudzveidīgo humānās pedagoģijas praksi. Vasaras skolas mācību programmas ietvaros tika aplūkoti jautājumi:

Humānās pedagoģijas principu realizācija mūsdienīgā skolā;

Mācību un audzināšanas procesa īpatnības mūsdienu skolā;

Stunda un stundu likumi;

Maigā pedagoģija un pedagoģiskā tehnoloģija skolotāja un skolēna saskarsmes procesā;

Mācību satura sekmīgās apgūšanas paņēmieni;

Vecāku iesaistīšana mācību procesā.

Par skolotājiem vasaras skolā bija zināmie Latvijas pedagogi – Valentīna Voiciša (Laurenču skolas skolotāja, radošo stundu laureāte, Humānās pedagoģijas bruņinieks) un Irmīne Pogrebņaka (Latvijas humānas pedagoģijas asociācijas valdes priekšsēdētāja, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas Humanās pedagoģijas centra vadītāja, Humānās pedagoģijas bruņinieks), ka arī viesi no Krievijas Federācijas – Olga Zicer (SIA “Kedr” direktore, Humānās pedagoģijas bruņinieks) un Tatjana Titejeva (SIA “Kedr”galvenā speciāliste, Humānās pedagoģijas bruņinieks).

Vasaras skolas dalībnieki piedalījās atšķirīgās radošās darbnīcās, kā arī kopā ar folkloras kopu “Ritam” bija klāt īstās Sēlijas kāzās! Liels paldies par izrādīto viesmīlību un interesanto programmu pasākumu saimniecei – Ērikai Šaršunei, Bebrenes VP vidusskolas direktorei.

Turpmāk plānotie Humānās Pedagoģijas pasākumi mūsu skolotājiem:

22.-24. augustā Rīgas Anniņmuižas vidusskolā – Latvijas Humānās Pedagoģijas asociācija organizē semināru “Humānās pedagoģijas teorija un prakse”,

25.-26.oktobrī Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notiks Baltijas valstu  Humānās pedagoģijas konference,

2017.gada 24.-26.martā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā notiks 16. Starptautiskie humānās pedagoģijas lasījumi pedagogiem, vecākiem un visiem interesentiem, to tēma ir “Iemīliet nākotni – izaugs spārni!”


Informāciju sagatavoja:
Natālija Dzjumane,
Daugavpils 9.vidusskolas
direktora vietniece informātikas jomā, 
Humānās pedagoģijas vasaras skolas dalībniece.