Mūsu skolēni piedalās ANO Simulācijas spēlē

Ceturtdien, 14. aprīlī, ASV Vēstniecība Rīgā rīkoja ANO Simulācijas spēli vidusskolēniem “Model United Nations”, kur tika aicinātas piedalīties 17 komandas no Rīgas, Dobeles un Daugavpils, t.sk. 3 komandas no mūsu skolas - 10., 11. un 12.klašu komandas.

“Model UN” ir populāra un pasaulē izplatīta spēle, kurā skolēni modelē Apvienoto Nāciju Organizācijas darbību un pieņiem lēmumus par pasaulē aktuālām problēmām. Šogad piedāvātā tēma skāra bēgļu jautājumu. Spēles moderatores lomu uzņēmās ASV Vēstniecības Misijas vadītājas vietniece Šarona Hadsone-Dīna.

Katras komandas uzdevums ir izvēlēties ANO valsti, izpētīt tās ģeogrāfiju, ekonomiku un politiku, izskatīt simulācijai piedāvāto rezolūciju un izstrādāt savas valsts pozīciju. Mūsu skolas komandas pārstāvējās tādas valstis kā Gruzija, Krievija un Meksika. Sēdes laikā katra komanda izsaka savas valsts viedokli, piedalās kopīgā diskusijā un balso par vai pret rezolūciju. Dalībnieki prezentēja savu nostāju angļu valodā. Mūsu vidusskolēni parādīja labu sagatavotību un teicamas angļu valodas prasmes!

Pēc spēles skolēniem tika piedāvāta ekskursija, kuras laikā viņi ne tikai iepazina vēstniecības darbību, bet arī aplūkoja tās iespaidīgo mākslas darbu kolekciju. Vizīte Rīgā noslēdzās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējumu.

Mūsu vidusskolēni izteic pateicību ASV vēstniecībai par tādu lielisku iespēju un angļu valodas skolotājai Irinai Starovoitovai par palīdzību sagatavošanā, ka arī LCB ASV Informācijas centra koordinatorei Natālijai Ošerovai un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei par atbalstu.


Sagatavots pēc LCB materiāliem > > >