UZMANĪBU!!!

Jūs atrodaties vecā skolas mājās lapas versijā. Dotas versijas apkalpošana beidzas 01.09.2016.

Pāriet uz jaunu mājās lapu:

daug9vsk.lv