APU ziņas

Ar Raini sirdī

2016.gada 25.februārī Daugavpils 6.vidusskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas jomā un klašu audzinātājiem „Interaktīvās klases stundas”. No mūsu skolas tajā piedalījās direktora vietniece un APU komandas dalībniece Agnese Jurģīte.

Pasākuma atklāšanā skolas direktore Larisa Koževņikova un viņas vietniece Ludmila Voitova sveica ciemiņus un sniedza īsu ieskatu Daugavpils 6.vidusskolas dzīvē. Pirmo nodarbību par tēmu „Lasīšana redzesloka paplašināšanai” vadīja direktores vietniece izglītības jomā Vilma Tāraude, kuras laikā viesiem tika piedāvāti dažādi varianti, kā klases stundas laikā var aktualizēt lasīšanas jautājumu, ieinteresējot skolēnus ar dažādiem žurnāliem par visplašāko jautājumu klāstu. 6.a klase un viņu audzinātāja Nataļja Menejeva rādīja klases stundas „Interesantā pasaule mums apkārt: „Flash mob” organizēšana” fragmentu., kuras laikā skolēni un skolotāja, iedvesmojoties no programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU)  laikā apgūtā, aicināja nodoties fiziskām aktivitātēm. Semināra nobeigumā bija iespēja paviesoties literārajā salonā (Iveta VasitovaBiruta PodvuiskaVilma Tāraude), satikt Raini, viņa māsas un paklausīties Raiņa dzeju un vēstuļu fragmentus.

 

Mūsu skolēni piedalās labdarības akcijā

Video var skatīt  šeit > > >

 

Pozitīvāko skolnieku apbalvošana programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” ietvaros

4.decembrī tika apbalvoti 1.-5.klašu pozitīvākie skolēni. Kā vērtēšanas kritēriji tika izvirzīti šādi parametri:  skolas formas kārtīga valkāšana, pozitīvie ieraksti dienasgrāmatā, aktivitāte skolas un klases dzīvē, kā arī pozitīva attieksme pret apkārtējiem. Balvā skolēni saņēma bezmaksas ielūgumu slidošanai Ledus hallē un diplomus. Apsveicam mūsu uzvarētājus!

Mūsu uzvarētāji:

1.a Margarita Beļakova
1.b Liāna Magada
1.c Karina Loginova
2.a Kristīne Ratniece
2.b Tihons Juferovs
3.a Diāna Daņilova
3.b Iveta Joņeva- Ivanova
3.c Samanta Dovgane
4.a Anastasija Skorodihina
4.b Jeļizaveta Fetisova
5.a Anastasija Zakrevska
5.b Sabina Nedvede

 

Atbalstām pozitīvo uzvedību!

Š.g. 15.aprīlī Daugavpils 9.vidusskolā notika programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)” ieviešanai Daugavpils skolās veltīts seminārs vispārizglītojošo skolu pedagogiem un interesentiem „Pozitīvās pārmaiņas skolā”.

sk. Latgales Regionālā TV > > >

Semināru atklāja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, ieskicējot programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” darbību 2014./2015.m.g. Klātesošajiem tika atgādināts, ka programma ir viena no projekta „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” jomām un APU pamatvērtības ir drošība, cieņa un atbildība. Septiņas Daugavpils skolas – Saskaņas pamatskola, 11.pamatskola, Logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs, 9., 12., 13. un 16.vidusskola – pievienojās 17.vidusskolai un Vienības pamatskolai, kuras jau vairāk nekā divus gadus ir iesaistījušās programmas ieviešanā. Reizi mēnesī skolu APU komandas pulcējās uz semināriem, kuros mācījās un dalījās pieredzē par programmas ieviešanu.

Dr.psych. Baiba Martinsone (LU docente, klīniskā psiholoģe, Latvijas Ģimenes terapeitu biedrības biedre, Latvijas Skolu psihologu asociācijas biedre un Ētikas komisijas priekšsēdētāja; izstrādājusi rokasgrāmatas pedagogiem par sociāli emocionālo audzināšanu skolās un programmu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai“) sveica Daugavpils skolas kā vienīgās Latvijā, kuras aktīvi darbojas programmas ieviešanā pēcprojekta laikā. B.Martinsone saistoši klāstīja, kāpēc būtu jāatbalsta pozitīvā uzvedība, kurai jābalstās uz vērtībām, un kā šis atbalsts veicina pozitīvās pārmaiņas skolā. Tika uzsvērts, ka iestādē ir nepieciešami skaidri saprotami uzvedības noteikumi. Lektore uzsvēra, ka programmā spēj iekļauties vismaz 80% skolēnu, turklāt to realizējot, paaugstinās skolēnu un pedagogu pašefektivitāte, uzlabojas audzēkņu sekmība. Jāatceras arī, ka APU nedrīkst pārvērsties par sacensību starp skolēniem.

Programmas APU galvenais mērķis ir attīstīt skolā vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai, t.i. pamanīt pozitīvo un to dažādos veidos atbalstīt. Skolā ir svarīgi radīt drošu vidi, kur visi izturas viens pret otru ar cieņu. To var panākt, ja skolēni saprot atbildību par savu rīcību, ja programmā vienlaikus iesaistās visi skolēni kopā ar skolotājiem, administratīvo un tehnisko personālu. Visa skolas saime vienojas par to, kāda uzvedība tiek sagaidīta no skolēniem, izstrādājot vienotus, skaidri izprotamus un pozitīvus uzvedības noteikumus, kas palīdz saprast, kā rīkoties droši, ar atbildību un ar cieņu ikdienas situācijās klasē, ēdnīcā, sporta zālē, pagalmā, garderobē un citur. Katram skolas kolektīva loceklim jāapzinās, kādas sekas būs notikumu ievērošanai un kādas – neievērošanai. Būtiskākais noteikumu veidošanā, lai tie ir skaidri un nepārprotami, pozitīvi. Jānosauc vēlamā uzvedība, kā arī jānosaka ne vairāk par trīs līdz pieciem noteikumiem konkrētā vidē, lai skolēni tos var atcerēties. Svarīgi paturēt prātā, kas katrā vidē (skolā, garderobē, ēdnīcā un citur) ir pats svarīgākais. Lai veiksmīgi īstenotu šo programmu, skolas ievieš konkrētus risinājumus problemātiskas uzvedības gadījumiem un arī uzvedības pārraudzību gan stundu laikā, gan starpbrīžos, gan skolas organizētos pasākumos. Tā kā sekas ir iepriekš visiem zināmas, skolēnam ir jāiemācās izjust atbildību par savu uzvedību. Skolā tiek izveidota īpaša programmas atbalsta komanda, skolā visi kopā mācās, kā pozitīvi uzvesties, izmantojot pozitīvu uzvedības modeļu mācīšanās metodi. Skolas personālam skolēna pozitīvā uzvedība jāpastiprina un jāiedrošina skolēns turpmāk uzvesties pozitīvi. Pozitīvās pārmaiņas nebūs vērojamas uzreiz, tiek uzskatīts, ka tam nepieciešami vismaz trīs sistēmiska darba gadi, līdz pozitīva uzvedība kļūst par ikdienas ieradumu.

Semināra gaitā 2014./2015.m.g. programmā iesaistītās skolas dalījās savā pieredzē par tās ieviešanu un panākumiem, kā arī saņēma apliecības par apgūto tālākizglītības programmu.

Runājot par programmas nākotni, M.Isupova pastāstīja, ka 2015./2016.m.g. programmā aicinātas iesaistīties arī citas skolas, kurām tiks organizēti mācību semināri reizi mēnesī. Savukārt tās skolas, kuras jau darbojās programmā, gatavojas paplašināt darbību, iesaistot tehniskos darbiniekus un vecākus. 2015.gada novembra sākumā tiek plānota konference „APU Daugavpils skolās: veiksmes stāsti un praktiskie risinājumi”.

Semināra noslēgumā Baiba Martinsone pauda gandarījumu par Daugavpils skolu veikumu un interesantajiem radošajiem risinājumiem un atgādināja, ka informācija par projektu projekta „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” pieejama interneta vietnē www.atbalsts.lu.lv

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434

http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/atbalstam-pozitivo-uzvedibu

http://www.lrtv.lv/zinas/daugavpili-isteno-pozitivas-uzvedibas-atbalsta-programmu-2256